Skorzystaj z formularza w celu skontaktowania się z nami

Wybierz adresata :
Twoje Imię i Nazwisko :
Twój Email :
Temat wiadomości :
Treść wiadomości :

Wpisz login i hasło:

Login
Hasło

Przetarg ZDP-PN1/167/13

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3150L Kraśniczyn – Anielpol od km 0+000 do km 2+200 (dł. 2,200 km)

Data dodania: 2013-01-22 Ważny do :2013-02-07 Status : Rostrzygnięty Zakres : Roboty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ ZDP-PN1/167/13

Zalaczniki

Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Wzór umowy
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 12 przedmiar b.mostowa przepust
Załącznik nr 10 przedmiar b. drogowa
Załącznik nr 11 przedmiar b. mostowa przepust
Załącznik nr 13 przedmiar b.mostowa przepust
Załącznik nr 14 przedmiar b.mostowa przepust
Załącznik nr 15 przedmiar b.mostowa przepust
Załącznik nr 16 przedmiar b.elektryczna
Załącznik nr 17 przedmiar b.teletechniczna
Załącznik nr 18 SST b. drogowa, mostowa
Załącznik nr 19 SST b. teletechniczna
Załącznik nr 20 SST b. elektryczna
Załącznik nr 21 Opis techniczny PZT 1 b.drogowa
Załącznik nr 22 Orientacja PZT 2 b.drogowa
Załącznik nr 23 PZT 3 b.drogowa
Załącznik nr 24 PZT 4 b.drogowa
Załącznik nr 25 PZT 5 b.drogowa
Załącznik nr 26 PZT 6 b.drogowa
Załącznik nr 27 Opis techniczny PAB 1 b.drogowa
Załącznik nr 28 PAB Orientacja 2 b.drogowa
Załącznik nr 29 PAB 3 b.drogowa
Załącznik nr 30 PAB 4 b.drogowa
Załącznik nr 31 PAB 5 b.drogowa
Załącznik nr 32 PAB 6 b.drogowa
Załącznik nr 33 PAB 7 b.drogowa
Załącznik nr 34 PAB 8 b.drogowa
Załącznik nr 35 PAB 9 b.drogowa
Załącznik nr 36 PAB 10 b.drogowa
Załącznik nr 37 PAB 11 b.drogowa
Załącznik nr 38 opis techniczny PW 1 b.drogowa
Załącznik nr 44 Projekt uzbrojenia drogi
Załącznik nr 43 Projekt b. teletechniczna
Załącznik nr 42 Projekt branża mostowa
Załącznik nr 39 PW 2 b.drogowa
Załącznik nr 40 PW 3 b.drogowa
Załącznik nr 39 PW 2 b.drogowa
Załącznik nr 41 PW 4 Przekroje poprzeczne b. dr.
Załącznik nr 44 Projekt uzbrojenia drogi
Załącznik nr 45 Projekt wzmocnienia nawierz.
Załącznik nr 46 Stała OR
Załącznik nr 46 Stała OR
Załącznik nr 47 Tymczasowa OR
Załącznik nr 48 Opis techniczny b. elektryczna
Zalacznik nr 49 Plan sytuacyjny 1 b. elektryczna
Zalacznik nr 49 Plan sytuacyjny 1 b. elektryczna
Zalacznik nr 50 Plan sytuacyjny 2 b.elektryczna
Załącznik nr 51 Profil 3 b.elektryczna
Zalacznik nr 52 Zezstawienie b.elektryczna
Zalacznik nr 53 Zestawienie b.elektryczna
Załącznik nr 42 Projekt branża mostowa
Załącznik nr 54 Rys. 2.1. PB-W b. teletechniczna

Czy napewno chcesz usunąć ten przetarg?

Wybierz nowy zakres
Zakres
Wybierz nowy status
Status

Wybierz nowy status?

Numer przetargu
Nazwa

Zmień daty

Data początkowa
Data końcowa